Prezentacja obrazu
Prezentacja obrazu

Ogłoszenie

Informacja o organizacji pracy poradni w dniach od 16.03.2020 r. do 10.04.2020r.

Szanowni Państwo,

W związku z zawieszeniem działalności dydaktyczno-wychowawczej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w szkołach i przedszkolach oraz ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, informujemy,
że do dnia 10.04.2020 r. poradnia będzie czynna w godzinach 8,00-16,00.

Przed wizytą w poradni prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 48 3602097 lub 797138 683

Pracownicy poradni są również do Państwa dyspozycji we wszystkich przypadkach wymagających konsultacji, porady, wsparcia.

Szczegółowe informacje o prowadzonej obecnie przez nas pomocy i dostępnej ofercie otrzymacie Państwo dzwoniąc pod nr 48 3602097 lub 797138 683
oraz pisząc na adres poradnia@pppnr1.radom.pl

Wicedyrektor Poradni
Elżbieta Bromowicz


Ważne dokumenty

Procedura bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania COVID 19

Oświadczenie

Ogłoszenie – Podział administracyjny

Na podstawie uchwały Nr 73/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.08.2018 r. w sprawie działania poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Radomiu ma pod opieką:

 1. Długojów
 2. Długojów Górny
 3. Dzierzków – PSP 1,PSP 10
 4. Glinice – PP 9
 5. Idalin- PSP 31
 6. Janiszpol
 7. Malczew
 8. Malenice – PSP 20
 9. Nowiny Malczewskie
 10. Planty – IV LO, PP 11, CKU, ZSB, PSP 28, PSP 32
 11. Prędocinek –  PSP 12, ZSSiH, ZSSiPO
 12. Sadków – PP 7
 13. Ustronie – PSP 4, SOSW, ZSPlas. PSP 9, PSP 11, PP 10, PP14, PP16,
  ZSO 4, ZSZ Hubal

PP

PP 9 ,PP 7, PP 10, PP 11, PP 14, PP 16 

PSP

PSP 1, PSP 10, PSP 20, PSP 4, PSP 9, PSP 11, PSP 12, PSP 28, PSP 32, PSP 31

LO

IV LO

ZESPOŁY

SOSW, ZSPL, ZSO 4, ZSZ Hubal, CKU, ZSB, ZSSiH, ZSSiPO

Witamy w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr1 w Radomiu

Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą i profilaktyczną. Służy bezpłatną pomocą dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

Do zadań poradni należy prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej i profilaktycznej.

1. Diagnoza logopedyczna, psychologiczna oraz pedagogiczna ma na celu określenie możliwości rozwojowych dzieci, występujących dysfunkcji w rozwoju, rozpoznanie potrzeb edukacyjnych, zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny. W wyniku diagnozy dokonywana jest kwalifikacja do odpowiednich form terapii, pomocy psychologicznej, profilaktyczno – wychowawczej.

2. W ramach działalności terapeutycznej poradnia prowadzi indywidualną i grupową terapię:

logopedyczną
pedagogiczną
psychologiczną
inspiruje i wspiera działalność terapeutyczną w oddziałach zerowych szkół, przedszkolach, żłobkach i innych placówkach
służy pomocą merytoryczną w zakresie terapii dla rodziców i nauczycieli.

3. W ramach doradztwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego poradnia prowadzi: porady, konsultacje, udziela instrukcji i wskazań do pracy z dziećmi.
Opracowuje zestawy ćwiczeń do wykorzystania przez rodziców i nauczycieli.

4. W zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych:

popularyzuje wiedzę psychologiczną i pedagogiczną w środowisku, w którym działa,
wspiera rodzinę w jej działaniach wychowawczych w ramach punktów konsultacyjnych i indywidualnych porad,
rozwija umiejętności wychowawcze,
inspiruje i wspiera różne formy pracy wychowawczej w środowisku rodzinnym i poza nim,
pomaga w działalności wychowawczej szkół i przedszkoli poprzez udział w zajęciach na terenie placówek, konsultuje z pedagogami, psychologami szkolnymi, nauczycielami, uczestniczenia w Radach Pedagogicznych, prelekcje i pogadanki,
realizuje na terenie placówek programy profilaktyczne.

Dokumenty dla rodziców

Poniższe formularze do pobrania i samodzielnego wydruku (w formacie PDF)

UWAGA- nie wysyłamy wypełnionych formularzy droga mailową, należy je złożyć osobiście.

Ostatnie aktualności

Szybki kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

26-600 Radom, ul. Kolejowa 22

tel. +48 48 360-20-97
tel. 797 138 683

e-mail: poradnia@pppnr1.radom.pl

www.pppnr1.radom.pl

Skip to content