baner kopia3
Slide
previous arrow
next arrow

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 1
 oferuje dzieciom (od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej), rodzicom i nauczycielom pomoc w zakresie:

  • profilaktyka
  • diagnoza
  • terapia
  • badania sondażowe
  • terapia pedagogiczna
  • szkoła dla rodziców

„W małym mieszkaniu może panować zgoda, życzliwość, wesołość, w dużym może być surowość, niechęć i nuda. Samotne może być dziecko i tu, i tam.”

Janusz Korczak

UWAGA! Zmiana godzin pracy poradni w okresie wakacyjnym

Godziny pracy poradni w okresie wakacyjnym  Informujemy, że od dnia 19.07.2021 r.  do 20.08.2021 r. poradnia będzie czynna w godz.7,30.-16,00.

Uczniowie przeżywający trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną -prezentacja dla szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy, W nawiązaniu do informacji przekazanej na telekonferencji Mazowieckiego Kuratora Oświaty w dniu 18 maja 2021 r. dotyczącej „Harmonogramu działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkoły” oraz wskazaniem poradni psychologiczno-pedagogicznych we współpracy z dyrektorami szkół jako odpowiedzialnych za opracowanie i realizację programów informujemy, że zgodnie z zapowiedzią […]

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie Covid19

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2. Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, […]

Pomoc psychologiczna w trakcie pandemii Covid19

W naszym kraju funkcjonują różne instytucje udzielające wsparcia psychologicznego, do których można się zwrócić telefonicznie. Możliwość ta dotyczy także osób będących w kwarantannie, leczących się z powodu koronawirusa lub odczuwających stres z powodu istniejącej sytuacji epidemicznej. Jeżeli chcemy porozmawiać z kimś na ten temat – warto zadzwonić i skorzystać z oferowanej pomocy. Miejsca, gdzie można […]

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

26-600 Radom, ul. Kolejowa 22

tel. +48 48 360-20-97
tel. 797 138 683

www.pppnr1.radom.pl
e-mail: poradnia@pppnr1.radom.pl

Skip to content