Uczniowie przeżywający trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną -prezentacja dla szkół

Uczniowie przeżywający trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną -prezentacja dla szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W nawiązaniu do informacji przekazanej na telekonferencji Mazowieckiego Kuratora Oświaty w dniu 18 maja 2021 r. dotyczącej „Harmonogramu działań
w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkoły” oraz wskazaniem poradni psychologiczno-pedagogicznych we współpracy z dyrektorami szkół jako odpowiedzialnych za opracowanie i realizację programów informujemy, że zgodnie z zapowiedzią przesyłamy prezentacje dla rodziców ukierunkowaną na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną. Proszę o udostępnienie prezentacji rodzicom w dzienniku elektronicznym. Jednocześnie przypominam, że w poradni pełnią dyżur telefoniczny specjaliści, gdzie rodzice, dzieci/młodzież i nauczyciele mogą uzyskać informacje, porady i wsparcie.

Nr 797 138 683

Prezentacja będzie również zamieszczona na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Radomiu.

Z poważaniem

Elżbieta Bromowicz

 

Prezentacja format PDF

Prezentacja format Power Point

About Author
Skip to content